ANBI

Bierbrouwerij De Roos bestaat organisatorisch uit twee stichtingen:

  • Stichting Museumbrouwerij De Roos
  • Stichting Exploitatie Museumbrouwerij De Roos

Beide stichtingen zijn geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aan één van beide stichtingen in aanmerking komen voor een aftrek bij de aangifte Inkomstenbelasting. Bierbrouwerij De Roos is een culturele instelling, hiervoor gelden additionele mogelijkheden ten opzichte van andere ANBI instellingen. Voor de laatste informatie op dit gebied, zie de website van de belastingdienst.

Hieronder vindt u relevante informatie die u kan helpen bij het bepalen of u een gift wil doen aan Bierbrouwerij De Roos. Bierbrouwerij De Roos is wettelijk verplicht deze informatie op haar website openbaar te maken. De informatie die hieronder is weergegeven geldt voor beide stichtingen, tenzij dit expliciet anders is aangegeven.

Doelstelling

Stichting Museumbrouwerij De Roos

De stichting stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk:

  • in oorspronkelijke staat herstellen, inrichten en in stand houden van gebouwen en bedrijfsinventaris van bierbrouwerij “De Roos” te Hilvarenbeek, hetwelk een monument is in de zin van de Monumentenwet 1988
  • het beheer en exploitatie van Bierbrouwerij De Roos, dat in deze gebouwen is gevestigd, het waarborgen van het voortbestaan van deze instelling, en de educatieve functie daarvan gestalte te geven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord

Stichting Exploitatie Museumbrouwerij De Roos

De Stichting stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk in stand houden en exploiteren van gebouwen en bedrijfsinventaris van museumbrouwerij “De Roos” te Hilvarenbeek, daarin zaken in te richten, te verzamelen en ten toon te stellen, welke betrekking hebben op de oorspronkelijke wijze van ambachtelijk bier brouwen, mede door het brouwproces aanschouwelijk te maken, alsmede het exploiteren van brouwerijgebouwen voor andere doeleinden ten nutte van een goede algemene exploitatie.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

J.TH.M.M. (Hans) Geeraets

Vice-voorzitter

H.F.W.J. (Harrie) de Leijer

Secretaris

T.J.M. (Tejo) Verhoeven

Penningmeester

J. (Jolon) van der Schuit

Bestuurslid

R.C.F. (Ruud) Groenendijk

Bestuurslid marketing en communicatie

Fr. L. P. M. (Fred) Hirdes

Beloningsbeleid

Museumbrouwerij De Roos is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn géén betaalde krachten

Contactgegevens

Stichting Museumbrouwerij De Roos
T.a.v. de heer T.J.M. Verhoeven, secretaris
Sint Sebastiaanstraat 4
5081 ZG Hilvarenbeek

Tel: 013 505 5045
Email: deroos@museumbrouwerij.nl

RSIN / fiscaal nummer Stichting Museumbrouwerij De Roos: 805093515
RSIN / fiscaal nummer Stichting Exploitatie Museumbrouwerij De Roos: 808287230
Bankrekeningnummer NL85 ABNA 0415 9435 66

Meer informatie

Meer informatie over De Roos leest u in onderstaande documenten:

Adres

St. Sebastiaanstraat 4
5081ZG Hilvarenbeek

Openingstijden

Zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Andere dagen op afspraak.

Telefoon & e-mail

Taal