ANBI

Bierbrouwerij De Roos bestaat organisatorisch uit twee stichtingen:

  • Stichting Museumbrouwerij De Roos
  • Stichting Exploitatie Museumbrouwerij De Roos

Beide stichtingen zijn geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aan één van beide stichtingen in aanmerking komen voor een aftrek bij de aangifte Inkomstenbelasting. Bierbrouwerij De Roos is een culturele instelling, hiervoor gelden additionele mogelijkheden ten opzichte van andere ANBI instellingen. Voor de laatste informatie op dit gebied, zie de website van de belastingdienst.

Hieronder vindt u relevante informatie die u kan helpen bij het bepalen of u een gift wil doen aan Bierbrouwerij De Roos. Bierbrouwerij De Roos is wettelijk verplicht deze informatie op haar website openbaar te maken. De informatie die hieronder is weergegeven geldt voor beide stichtingen, tenzij dit expliciet anders is aangegeven.

Doelstelling

Stichting Museumbrouwerij De Roos

De stichting stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk:

  • in oorspronkelijke staat herstellen, inrichten en in stand houden van gebouwen en bedrijfsinventaris van bierbrouwerij “De Roos” te Hilvarenbeek, hetwelk een monument is in de zin van de Monumentenwet 1988
  • het beheer en exploitatie van Bierbrouwerij De Roos, dat in deze gebouwen is gevestigd, het waarborgen van het voortbestaan van deze instelling, en de educatieve functie daarvan gestalte te geven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord

Stichting Exploitatie Museumbrouwerij De Roos

De Stichting stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk in stand houden en exploiteren van gebouwen en bedrijfsinventaris van museumbrouwerij “De Roos” te Hilvarenbeek, daarin zaken in te richten, te verzamelen en ten toon te stellen, welke betrekking hebben op de oorspronkelijke wijze van ambachtelijk bier brouwen, mede door het brouwproces aanschouwelijk te maken, alsmede het exploiteren van brouwerijgebouwen voor andere doeleinden ten nutte van een goede algemene exploitatie.

Bestuurssamenstelling

R.J (Rob) Berns
Voorzitter

H.F.W.J. (Harrie) de Leijer
Vice-voorzitter

T.J.M. (Tejo) Verhoeven
Secretaris

G.P. (Gerard) Sonneveld
Penningmeester

I.A.J.P. (Idie) Pijnenburg
Coördinator Vrijwilligers

Fr.L.P.M. (Fred) Hirdes
Marketing en communicatie

Beloningsbeleid

Bierbrouwerij De Roos is een vrijwilligersorganisatie waar met name vrijwilligers werkzaam zijn.

Contactgegevens

Bierbrouwerij De Roos
T.a.v. de heer T.J.M. Verhoeven
Sint Sebastiaanstraat 4
5081 ZG Hilvarenbeek

Tel: 013 505 5045
Email: info@bierbrouwerijderoos.nl

RSIN / fiscaal nummer Stichting Museumbrouwerij De Roos: 805093515
Bankrekeningnummer: NL16 RABO 0328 0962 53

RSIN / fiscaal nummer Stichting Exploitatie Museumbrouwerij De Roos: 808287230
Bankrekeningnummer NL74 RABO 0111 3049 62

Meer informatie

Meer informatie over De Roos leest u in onderstaande documenten: