Richtlijnen voor een bezoek aan De Roos


De winkel, het museum en het proeflokaal van Bierbouwerij de Roos zijn weer geopend!

  • Bij de ingang zijn reinigingsmiddelen aanwezig. Bezoekers wordt vriendelijk verzocht daarvan gebruik te maken.
  • Er geldt nog steeds de richtlijn om 1,5 meter afstand te houden.
  • De medewerkers van De Roos hebben de bevoegdheid om mensen aan te spreken die zich niet aan deze richtlijn houden en kunnen u eventueel verzoeken om De Roos te verlaten.
  • Er kan alleen met PIN worden betaald.

We hopen u snel te mogen begroeten!