Richtlijnen voor een bezoek aan De Roos


De winkel, het museum en het proeflokaal van Bierbouwerij de Roos zijn weer geopend!

  • Bij de ingang zijn reinigingsmiddelen aanwezig. Bezoekers wordt vriendelijk verzocht daarvan gebruik te maken.
  • Alleen toegang met de corona check¬†app of papieren QR code waarbij men zich gelijktijdig ook moet legitimeren met een ID.
  • De medewerkers van De Roos hebben de bevoegdheid om mensen aan te spreken die zich niet aan deze richtlijn houden en kunnen u eventueel verzoeken om De Roos te verlaten.
  • Er kan alleen met PIN worden betaald.

We hopen u snel te mogen begroeten!