Richtlijnen voor een bezoek aan De Roos


Het museum en de winkel van Bierbouwerij de Roos zijn open, het proeflokaal is gesloten.

In verband met de Corona maatregelen en richtlijnen vanuit het RIVM, de Nederlandse Museum Vereniging en Koninklijke Horeca Nederland zijn er wel spelregels waar wij en onze bezoekers zich aan moeten houden.

Hieronder geven we deze weer, zodat het voor iedereen duidelijk is:

  • Bij de ingang en op meerdere plaatsen in het gebouw zijn reinigingsmiddelen aanwezig. Bezoekers wordt vriendelijk verzocht daarvan gebruik te maken.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht.
  • Voor het museum geldt dat de groepsgrootte maximaal 4 personen mag zijn. Als uw gezelschap bestaat uit één huishouden, gelden er geen beperkingen t.a.v. het aantal personen dat samen mag rondlopen in het museum.
  • Bij rondgang door het museum wordt er gebruik gemaakt van audioguides. Deze worden steeds tussendoor gereinigd. Het museum kent een vaste looproute, de audioguide wijst de weg.
  • De medewerkers van De Roos hebben de bevoegdheid om mensen aan te spreken die zich niet aan deze richtlijnen houden en kunnen u eventueel verzoeken om De Roos te verlaten.
  • Bij toiletbezoek kan iedere bezoeker gebruik maken van de reinigingsmiddelen, denk daarbij vooral aan: klink, spoelknop, bril en kraan.
  • Ook de winkel is te bezoeken tijdens onze openingstijden. Hier geldt dat er één bezoeker, of maximaal twee bezoekers uit een huishouden in de winkel mogen zijn.
  • Er kan alleen met PIN worden betaald.

We hopen dat we snel weer onze gebruikelijke gastvrijheid kunnen tonen. Tot die tijd hopen we op uw begrip.